President Obama Holds a YSEALI Town HallTheo nguồn tin trên trang mạng của Tòa Bạch ốc

Archived video streaming @ 2:05 AM EDT
Ho Chi Minh City, Vietnam


Leave a Reply