Month: July 2016

Events Uncategorized

Diễn đàn Du học Pháp 2016 Lần thứ 11 trong Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2016 tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn Campus France Vietnam, bộ phận phụ trách du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), tổ chức Diễn đàn « Du học Pháp lần thứ 11». Sự […]

Read More
Jobs Uncategorized

American Center Assistant

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City ANNOUNCEMENT NUMBER: HCMALL 16//24B OPEN TO: All Interested Candidates / All Sources POSITION: American Center Assistant OPENING DATE: July 21, 2016 CLOSING DATE: July 28, 2016 […]

Read More
Events Uncategorized

Social Media Talk Show #3

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: Social Media Talk Show #3 WHEN: Monday, July 25 at 5 PM – 7 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho […]

Read More
Events Uncategorized

Brass Quintet Live Concert

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: Brass Quintet Live Concert WHEN: Friday, July 22 at 2 PM – 4 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi […]

Read More
Events Uncategorized

E-Reading Challenge

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: E-Reading Challenge WHEN: Thursday, July 21 at 2 PM – 4 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, […]

Read More
Thông Báo Uncategorized

Học bổng 2016/2017 – hội đồng xét duyệt lần 2

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn Quý vị sinh sống ở Việt Nam từ tháng 3 năm 2016 và mong muốn nộp hồ sơ xin học bổng cho con của quý vị? Quý vị đã nộp hồ sơ xin học bổng vào lần xét duyệt lần […]

Read More
Events Uncategorized

English Club

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: English Club WHEN: Tuesday, July 19 at 5:30 PM – 7 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, […]

Read More
Events Uncategorized

MOOC TOEFL Test Preparation: The Insider’s Guide facilitated discussion – Writing Skill

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: MOOC TOEFL Test Preparation: The Insider’s Guide facilitated discussion – Writing Skill WHEN: Friday, July 15 at 3 PM – 4:30 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond […]

Read More
Events Uncategorized

14 Global Entrepreneurship Summit: Experiences from Silicon Valley

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: 14 Global Entrepreneurship Summit: Experiences from Silicon Valley WHEN: Thursday, July 14 at 5:30 PM – 7 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, […]

Read More
Events Uncategorized

Tips for using Business Model Canvas for starting a new business

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: Tips for using Business Model Canvas for starting a new business WHEN: Tuesday, July 12 at 2 PM – 4 PM in UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, […]

Read More