Trung Tâm Hoa Kỳ của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn sẽ đóng cửa vào Quốc Khánh Mỹ Ngày Thứ Hai 4/7
Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

THÔNG BÁO: Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 4/7/2016 nhân ngày Quốc Khánh Mỹ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ngày lễ này tại đây
https://www.nps.gov/…/natio…/history-of-independence-day.htm

NOTICE: The American Center HCMC will be closed on Monday, July 4th in observance of Independence Day. Learn more at https://www.nps.gov/…/natio…/history-of-independence-day.htm


Leave a Reply