Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Sài Gòn Thông Báo Đóng Cửa vào Ngày 14 Tháng 7 Năm 2016


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn

Ngày 14 tháng 7, toàn thể nhân viên Tổng lãnh sự quán sẽ được huy động để đón tiếp các khách mời tham dự buổi lễ Quốc khánh, nên Tổng Lãnh sự quán không thể mở cửa đón khách như thường lệ.

Phòng Hành chính Pháp (phòng 27) sẽ mở cửa đón khách trở lại vào thứ sáu ngày 15 tháng 7.Pascal Bourdeaux, Olivier Tessier và TS Nguyễn Nhã, nhà sử học Việt Namhttp://www.consulfrance-hcm.org/Thong-bao-dong-cua-vao-ngay-14-thang-7

Leave a Reply