Học bổng 2016/2017 – hội đồng xét duyệt lần 2


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn

Quý vị sinh sống ở Việt Nam từ tháng 3 năm 2016 và mong muốn nộp hồ sơ xin học bổng cho con của quý vị? Quý vị đã nộp hồ sơ xin học bổng vào lần xét duyệt lần đầu nhưng hồ sơ bị từ chối hay bị hoãn lại? Quý vị đã có một khoản học bổng và với một lý do đặc biệt (bệnh tật, bị học đúp lại…) mà quý vị không thể nộp hồ sơ ngay từ lần xét duyệt đầu năm ?

Kỳ xét duyệt học bổng thứ 2 năm học 2016/2017 đã bắt đầu, và quý vị sẽ có thời gian đến ngày 16/9/2016 để nộp hồ sơ xin học bổng.

Chú ý: tất cả các hồ sơ không đầy đủ hoặc nộp sau khi hết hạn sẽ được coi là không được nhận và sẽ đương nhiên bị từ chối. .
http://www.consulfrance-hcm.org/Hoc-bong-2016-2017-hoi-dong-xet-duyet-lan-2

Leave a Reply