“Back to School” Maker FairTheo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

WHAT: “Back to School” Maker Fair

WHEN: Friday, August 19 at 2 PM – 4 PM in UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Participate in the American Center’s fun “Back to School” maker fair. Play games and take home cool do-it-yourself pins!


https://www.facebook.com/events/282084855498054/

Leave a Reply