Mary Tarnowka là Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài GònI am honored to announce that I presented my credentials to Ly Quoc Tuan, the Director General of the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs in Hanoi. I was delighted that Vice Minister Hà Kim Ngọc and U.S. Ambassador Osius could join us for the occasion. Looking forward to meeting you all as the U.S. Consul General in Ho Chi Minh City!

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Consul General Mary Tarnowka

Tôi rất vinh dự thông báo rằng tôi đã trình thư bổ nhiệm của mình cho Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn tại Hà Nội. Tôi vui mừng khi Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Đại sứ Osius đã tham dự buổi lễ. Rất mong được gặp gỡ tất cả các bạn với tư cách là Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh!


Leave a Reply