Thư viện The American Center đóng cửa vào Thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2016Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


The American Center – Ho Chi Minh City
Yesterday at 6:00am ·

LIBRARY CLOSING ANNOUNCEMENT
Please be informed that the American Center’s library will be closed on Friday, September 16, 2016. Normal business hours resume Monday, September 19, 2016, 8.30 a.m- 5.00 p.m. Have a great weekend and we value your support!


Thư viện sẽ đóng cửa vào ngày Thứ 6, ngày 16 tháng 9, 2016 để phục vụ sự kiện nội bộ. Thư viện sẽ mở cửa lại vào ngày Thứ 2, ngày 19 tháng 9, 2016. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau!

Leave a Reply