Video giới thiệu về bà Mary Tarnowka và gia đình bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài GònCàng hiểu thêm về Tp Hồ Chí Minh tôi càng cảm thấy vui khi được sống và làm việc tại đây. Tôi hy vọng video này sẽ giúp các bạn biết thêm về tôi và gia đình tôi. Tôi mong sớm được biết thêm về tất cả các bạn!

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Consul General Mary Tarnowka

The more I get to explore HCMC, the happier I am to be living and working here. I hope this video helps you learn a bit more about me and my family. I’m excited to learn more about all of you soon!


Càng hiểu thêm về Tp Hồ Chí Minh tôi càng cảm thấy vui khi được sống và làm việc tại đây. Tôi hy vọng video này sẽ giúp các bạn biết thêm về tôi và gia đình tôi. Tôi mong sớm được biết thêm về tất cả các bạn!The more I get to explore HCMC, the happier I am to be living and working here. I hope this video helps you learn a bit more about me and my family. I’m excited to learn more about all of you soon!

Posted by Consul General Mary Tarnowka on Wednesday, 21 September 2016

Leave a Reply