Tuần lễ Giáo dục Quốc tế tại Trung tâm Hoa Kỳ trong tuần lễ từ 14-18 tháng 11 năm 2016,Next week is International Education Week (IEW). IEW is a joint initiative of the U.S. Department of State and U.S. Department of Education that provides an opportunity to celebrate the benefits of international education and exchange worldwide. Please join our events at the American Center during the week of November 14-18 in honor of IEW 2016:

Succeeding with Standardized Tests: TOEFL iBT, SAT, GRE, GMAT
Monday, November 14, 3:30 – 5:00 p.m.
Study English in the U.S.
Tuesday, November 15, 2:30 – 4:00 p.m.
Student Visas for U.S – Vietnam Joint Programs
Wednesday, November 16, 2:30 – 4:00 p.m.
U.S. Exchanges Celebrate Teachers
Thursday, November 17, 2:30 – 4:00 p.m.
U.S. Education System Key Values – Challenges & Opportunities for International Students
Friday, November 18, 2:30 – 4:00 p.m.


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Tuần tới là Tuần lễ Giáo dục Quốc tế (IEW). IEW là sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nhằm tạo cơ hội nêu bật những lợi ích của giáo dục quốc tế cũng như các chương trình trao đổi quốc tế trên khắp thế giới. Hãy tham gia các sự kiện cùng chúng tôi tại Trung tâm Hoa Kỳ trong tuần lễ từ 14-18/11 để tôn vinh IEW 2016!


https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply