Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn và Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa ngày Lễ Tạ ơn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ngày mai Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa nhân ngày Lễ Tạ ơn. Chúng tôi sẽ mở cửa trở lại vào thứ Sáu, ngày 25/11.


Tomorrow the U.S. Consulate General and American Center will be closed in observance of Thanksgiving. We will resume normal business hours on Friday, November 25.


Leave a Reply