Upcoming Events at The American Center in Saigon (November 28 – December 1)Thank you for joining us at our event. Please check out the below list of next week’s awesome American Center activities and share any of interest with your friends, families and contacts. All A/C programs are free and open to the public – please join us!


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Cảm ơn các bạn đã đến tham dự các sự kiện trong tuần qua tại Trung tâm Hoa Kỳ (AC). Dưới đây là danh sách các sự kiện sẽ diễn ra trong tuần này:

November 28, 2:00 – 4:30 p.m. – Varan Documentary Film Screening Series
Screening #1: “Below the Boulevard” by Nguyen Khanh Ly and “Beautiful Beds” by Ha Le Diem
November 28, 5:00 – 7:00 p.m. – Screening #2: “Summer! Attention” by Le Thu Minh and “Immortal Angel” by Nguyen Thu Huong
November 29, 2:00 – 4:00 p.m. – Screening #3: “The Pastor’s Wife” by Bella Tran and “Far Far Away” by Ho Anh Vu
November 29, 5:00 – 7:00 p.m.- Screening #4: “Rise like a Phoenix” by Le My Cuong and “Taste of the Night” by Cao Trung Thao
December 1, 5:00-7:00 p.m. – Debate Club

Các bạn vào đây https://www.facebook.com/usembassyhanoi/events nhấn ‘join’ để đăng ký tham dự hoặc vào trang web http://vietnam.usembassy.gov/program.html đăng ký tham dự theo mẫu các bạn nhé. Hãy tag để chia sẻ thông tin cho những người quan tâm!


https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply