Câu lạc bộ robot của Trung tâm Hoa Kỳ đã đoạt giải trong cuộc thi Robotacon toàn quốc gia Việt Nam


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Mary Tarnowka Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Câu lạc bộ robot của Trung tâm Hoa Kỳ đã đoạt giải trong cuộc thi Robotacon toàn quốc vào tháng Tám năm nay và hiện đang đại diện Việt Nam thi đấu tại Cuộc thi Robotics Quốc tế 2016 ở New Delhi, Ấn Độ! Tôi rất tự hào khi thấy các em đã lao động hết mình và rất phấn khởi trước nỗ lực áp dụng khoa học để cải thiện môi trường của các em. Sản phẩm Trio Hexapus Robot của các em được thiết kế để thu gom rác trên mặt biển. Chúc các em thành công tại cuộc thi quốc tế!


The American Center Robotics Club won the national Robotacon competition in August and are now representing Vietnam at the World Robotic Olympiad 2016 in New Delhi, India! I’m so proud of their hard work and inspired by their effort to use science to improve the environment. Their invention, the Trio Hexapus Robot, is designed to collect garbage from the surface of the ocean. Wishing them good luck in the competition!https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply