Video bà Mary Tarnowka và gia đình bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn Chúc mừng Giáng sinhChúc mừng Giáng sinh │ Merry Christmas

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Chúc mừng Giáng sinh │ Merry Christmas

Posted by Consul General Mary Tarnowka on Saturday, 24 December 2016


Leave a Reply