Tổng lãnh sự Pháp Tham quan Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm tại Sài Gòn (CASE)


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn

Thăm quan Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.Hồ Chí Minh (CASE)


Theo lời mời của bà giám đốc Chu Vân Hải, ngày 05 tháng 01 vừa qua, ông Tổng lãnh sự Pháp đã đến thăm Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.Hồ Chí Minh (CASE) cùng với ông Tùy viên Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Tổng lãnh sự quán Pháp. CASE, phòng thí nghiệm công cộng phân tích chất lượng cao, là kết quả của sự hợp tác Pháp-Việt được bắt đầu vào năm 1985 với CNRS (Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp). Ngày nay, trung tâm tự chủ tài chính và được quốc tế công nhận. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực phân tích chế biến thực phẩm công nghiệp hay môi trường dành cho các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân.


Ông Tổng lãnh sự đã được ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, đơn vị bảo trợ CASE và đội ngũ nhân viên trung tâm đón tiếp, giới thiệu lịch sử và các hoạt động của trung tâm. Sau cuộc gặp gỡ, bà Giám đốc trung tâm đã hướng dẫn ông Tổng Lãnh sự đến thăm phòng thí nghiệm của trung tâm vừa hoàn thành việc cải tạo và tổ chức kỷ niệm 30 năm tồn tại. Ông Tổng Lãnh sự đã khuyến khích CASE phát triển các hợp tác mới với Pháp trong ngành công nghiệp thực phẩm và nghiên cứu.


http://www.consulfrance-hcm.org/Tham-quan-Trung-tam-Dich-vu-Phan-tich-Thi-nghiem-TP-Ho-Chi-Minh-CASE

Leave a Reply