Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa thứ Hai 16/1/2017


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào ngày mai, thứ Hai, ngày 16/1 nhân ngày Martin Luther King, Jr. Cùng tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của ông ở đây.


Tomorrow, Monday, January 16, the Consulate and American Center will be closed in observance of Martin Luther King, Jr. Day. Read more about his life and legacy here


The life and legacy of Martin Luther King Jr.

Leave a Reply