Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Sài Gòn Thông Báo Đóng Cửa Nghỉ Tết từ ngày 26 tháng 1 đến 1 tháng 2 năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn

Thông báo nghỉ lễ: từ ngày 26 tháng 1 đến 1 tháng 2 năm 2017


Nhân dịp Tết nguyên đán, Tổng Lãnh sự quán Pháp đóng cửa từ ngày 26 tháng 1 đến 1 tháng 2 năm 2017.http://www.consulfrance-hcm.org/Thong-bao-nghi-le-dong-cua-tu-ngay-26-thang-1-den-1-thang-2-nam-2017

Leave a Reply