Video bà Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka Hoa Kỳ tại Sài Gòn Chúc Tết Đinh Dậu 2017Chúc mừng năm mới

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn
Chúc mừng Giáng sinh │ Merry Christmas
Video bà Mary Tarnowka và gia đình bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn Chúc mừng Giáng sinh

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Tet Greetings from CG

Posted by Consul General Mary Tarnowka on Friday, 27 January 2017Leave a Reply