Không khí Tết dạo quanh trung tâm quận 1 trong Mùng 1 Tết


Theo nguồn tin Hải Cao Minh trên trang mạng của youtube.com

Saigon, mùng 1, Tết Đinh Dậu


Nhớ Sài Gòn, mùng 1 Tết, dạo quanh trung tâm quận 1 xem không khí Tết


Leave a Reply