Info Session about Student Visa Process at U.S. Consulate General in Saigon


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Info Session: VISA


Info Session: VISA

Posted by U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City on Thursday, 2 March 2017


Posted by U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City on Thursday, 2 March 2017


Leave a Reply