Video bà Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka Hoa Kỳ tại Triển lãm Du học Hoa Kỳ Education USA Đông Nam Á 2017 ở Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Posted by U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City on Thursday, 2 March 2017Leave a Reply