Video bà Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka Hoa Kỳ trong buổi trao đổi với chủ đề Phụ nữ trong Ngành ngoại giao ở Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Posted by U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City on Tuesday, 7 March 2017Leave a Reply