Bộ phận truyền thông của Viện Pháp tại Việt Nam tuyển thực tập sinh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Viện Pháp tại Thành phố Sài Gòn

Bộ phận truyền thông của Viện Pháp tại Việt Nam tuyển thực tập sinh. Thời gian thực tập: 3 tháng và có thể gia hạn 1 lần.

Nếu bạn là sinh viên, biết tiếng Pháp và yêu thích công việc truyền thông thì nhớ gửi hồ sơ trước ngày 31/3/2017 nhé.
Bộ phận truyền thông của Viện Pháp tại Việt Nam tuyển thực tập sinh. Thời gian thực tập: 3 tháng và có thể gia hạn 1 lầ…

Posted by Viện Pháp tại TP Hồ Chí Minh on Thursday, 23 March 2017

Leave a Reply