STEM Info Session: Smart Contract


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Register
https://www.eventbrite.com/e/stem-info-session-smart-contract-tickets-33774108267


WHAT: STEM Info Session: Smart Contract

WHEN: Thursday, April 27 at 5 PM – 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Moderator: Hua Le Thanh Vy, Lecturer, University of Science HCMC

Hợp đồng thông minh là một giao thức thực thi hợp đồng dựa trên nền công nghệ Bitcoin Blockchain. Với sự vượt trội về bảo mật và tốc độ thực thi, giao thức này đang được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng lớn ở nhiều lĩnh vực: bảo mật thông tin, Internet của vạn vật, nông nghiệp, tài chính ngân hàng, v.v. Cùng tham gia buổi thảo luận để tìm hiểu thêm về công nghệ và xu hướng mới này. Chương trình được trình bày bằng tiếng Việt.

Smart Contract, along with its underlying technology Bitcoin Blockchain, is considered by many to be a game changer. With performance superior to traditional contract, it provides applications in various domains, e.g., cybersecurity, Internet of Things, agriculture, banking, etc.
Come and join the discussion to see how the technology works and its coming trends. This program will be conducted in Vietnamese


https://www.facebook.com/events/417945375228523/

Leave a Reply