Thị Thực Đi Pháp


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Sài Gòn

Phòng thị thực xin thông báo do số lượng đơn xin thị thực tăng lên từ ngày 01 tháng 03 năm 2017, vì vậy thời hạn xử lý hồ sơ của quý vị cũng tăng lên.

Trong trường hợp cần lấy lại hộ chiếu, xin quý vị vui lòng nêu rõ trong quá trình nộp hồ sơ xin thị thực tại TLS contact, đi kèm với bằng chứng quý vị cần giữ lại hộ chiếu.
Ngay sau khi trở về Việt Nam quý vị cần đem hộ chiếu đến Phòng thị thực vào tất cả các buổi chiều thứ hai đến thứ sáu – từ 14h đến 15h (đến tại địa chỉ 27 Nguyễn Thị Minh Khai).

Quý vị Xin ý rằng việc cấp thị thực có thể sẽ mất vài ngày kể từ khi quý vị gởi lại hộ chiếu cho Phòng thị thực.

Rất mông nhận được sự thông cảm của quý vị
https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Thi-thuc-di-Phap-2614

Leave a Reply