Dịch vụ Thị thực Định cư của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn sẽ đóng cửa vào buổi chiều thứ Năm ngày 8 tháng 6 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Lưu ý Quan trọng về Dịch vụ Thị thực Định cư ngày 8 tháng 6
Bộ phận Thị thực Định cư sẽ đóng cửa vào buổi chiều thứ Năm, ngày 8 tháng 6. Chúng tôi sẽ không cung cấp các dịch vụ lãnh sự liên quan đến thị thực định cư vào thời gian đó. Những đương đơn cần bổ túc giấy tờ không nên đến Lãnh sự quán vào buổi chiều thứ Năm, ngày 8 tháng 6. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ làm việc trở lại bình thường vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 6. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Để xem thêm thông tin về thị thực định cư, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Bộ phận Thị thực Định cư qua trang web.


Important Notice Regarding Immigrant Visa Services on June 8
The Consular Section’s Immigrant Visa (IV) Unit will be closed to the public on the afternoon of Thursday, June 8. We will not be able to provide any IV-related consular services at that time. IV applicants with additional documents to submit should not plan to return to the Consulate to submit documents on the afternoon of Thursday, June 8. The IV Unit will resume normal business hours on Friday, June 9. We apologize for any inconvenience. For more IV-related information, please visit our website. If you have any questions, you can contact the IV Unit here.


https://www.facebook.com/events/417945375228523/

Leave a Reply