Lễ Khai Trương Dự Án Không Gian Sáng Chế tại Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Mary Tarnowka trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Sáng nay, Đại sứ Osius và tôi rất vui mừng được tham dự lễ khai trương dự án Không gian Sáng chế tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn (SHTP). Dự án hợp tác giữa SHTP, Đại học bang Arizona và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) này sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện giúp sinh viên thiết kế và sáng tạo công nghệ nhằm cải thiện cộng đồng. Chúng tôi rất ấn tượng với các dự án và ý tưởng của các bạn sinh viên. Tôi mong đợi sẽ được chứng kiến nhiều công trình sáng tạo từ những bạn trẻ tài năng khi sử dụng Không gian Sáng chế này.


This morning, Ambassador Ted Osius and I were delighted to join the grand opening of the Maker Innovation Space at Saigon High Tech Park (SHTP). The partnership between SHTP, Arizona State University, and USAID will provide students with the opportunity and support to design and create technology to improve their communities. We were so impressed with the students’ projects and ideas. I look forward to seeing more innovative creations from the brilliant young people who will use this Maker Space.


Leave a Reply