Lễ Khai Trương cửa Hàng Đầu Tiên của 7-Eleven tại Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Mary Tarnowka trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Đại sứ Osius và tôi rất vui vẻ khi hỗ trợ chào đón 7-Eleven đến Thành phố Hồ Chí Minh! Chúng tôi đánh dấu lễ khai trương cửa hàng đầu tiên của 7-Eleven Viet Nam bằng 2 ly slurpee xoài và dâu tây và thậm chí còn được gặp Ông Slurpee! Cửa hàng đầu tiên tại tòa nhà Saigon Trade Center sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 15/6.
Ambassador Ted Osius and I had so much fun helping to welcome 7-Eleven to HCMC!


We celebrated the opening of the first store of 7-Eleven Viet Nam with mango and strawberry slurpees and even got to meet Mr. Slurpee! The store, located in the Saigon Trade Center, will open to the public on June 15.


Leave a Reply