Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ Khởi Động Dịch Vụ Đề Phòng trước khi Nhiễm HIV (PrEP) tại Việt Nam ở Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Mary Tarnowka trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Tuần này, dự án Healthy Markets của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã chính thức khởi động dịch vụ Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại Việt Nam. PrEP là một biện pháp ngăn ngừa HIV bằng cách sử dụng thuốc kháng vi-rút để bảo vệ những người có nguy cơ nhiễm HIV cao. Bằng chứng trên toàn thế giới cho thấy PrEP rất hiệu quả trong việc làm giảm những ca nhiễm HIV mới. Đây là một thời điểm rất quan trọng cho Việt Nam trong tiến trình hướng tới loại trừ hoàn toàn HIV. Tôi rất tự hào rằng chúng tôi có thể hợp tác với Việt Nam nhằm đưa các dịch vụ phòng chống HIV chủ yếu đến với những người cần chúng nhất.


This week, the USAID Healthy Markets project officially launched Pre-exposure prophylaxis (PrEP) in Vietnam. PrEP is an HIV prevention strategy that uses anti-retroviral drugs to protect people who are at substantial risk for HIV infection. Evidence from around the world shows that PrEP is highly effective in reducing new HIV infections. This is such an exciting time for Vietnam in the journey towards eliminating HIV. I am proud that we can partner with Vietnam as it makes key HIV services available to those who need them most.


Leave a Reply