Preparing for Leadership


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Register
https://www.eventbrite.com/e/film-screening-live-from-new-york-tickets-34963540892


WHAT: Preparing for Leadership

WHEN: Monday, June 19 at 5 PM – 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Speaker: Judy Le, President, TakeRoot Leadership Coaching and Training

Trong buổi học này, người tham dự sẽ biết rõ hơn về công việc thực sự của lãnh đạo và hiểu rằng sự lãnh đạo có thể và nên xảy ra ở tất cả các cấp của một tổ chức. Người tham dự cũng sẽ tham gia vào các hoạt động để chuẩn bị cho việc lãnh đạo và xây dựng mối quan hệ một cách hiệu quả.

In this workshop, participants will gain clarity about the real work of leading and understand that leadership can and should occur at all levels of an organization. Participants will also work through activities to prepare themselves for authentic and effective leadership and relationship building.


https://www.facebook.com/events/417945375228523/

Leave a Reply