Tổ chức và hoạt động nghề thừa phát lại tại Sài Gòn : chia sẻ kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn của Việt Nam


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Sài Gòn

Tổ chức và hoạt động nghề thừa phát lại : chia sẻ kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn của Việt Nam [fr]


Từ ngày 3-6/05/2017, tại Bộ Tư Pháp tại Hà Nội và sau đó tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra tọa đàm về nghề thừa phát lại với tham luận của bốn thành viên Hội đồng Thừa phát lại Quốc gia Pháp : Ông Patrick Safar và ông Jean-François Richard, Phó chủ tịch của Hội đồng và các ông Emmanuel Madiot và Gérard Suissa, thành viên Hội đồng.


Cuộc tọa đàm này được các thừa phát lại Việt Nam mong đợi vì chế định thừa phát lại đã được công nhận chính thức từ cuối năm 2016 tại Việt Nam và dự thảo thông tư về các hoạt động và bộ quy tắc đạo đức nghề thừa phát lại đang được soạn thảo.
Chính vào dịp này và trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội đồng Thừa phát lại Quốc gia Pháp và Bộ Tư pháp Việt Nam mà các chuyên gia Pháp sang công tác tại Việt Nam, nhằm giới thiệu về tổ chức nghề cũng như các sứ mệnh và đạo đức nghề nghiệp của thừa phát lại Pháp. Các thừa phát lại Pháp cũng đã đưa ra ý kiến và tư vấn về soạn thảo bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nghề thừa phát lại tại Việt Nam.

JPEG – 99.1 kb
Phát biểu của ông Gérard Suissa – 3 /5/2017

Ngày 6/5/2017, các chuyên gia đã giảng cho khóa đào tạo thừa phát lại đầu tiên tại Học viện Tư pháp của Bộ Tư phát tại TP Hồ Chí Minh.

JPEG – 740.9 kb
Các đại diện của Hội đồng Thừa phát lại Quốc gia Pháp và các đại biểu tham gia hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh – 6 /5/2017

Đây không phải lần đầu tiên đoàn của Hội đồng Thừa phát lại Quốc gia Pháp tới Việt Nam. Từ năm 2009, các đại diện của Hội đồng Thừa phát lại Quốc gia Pháp đều đặn tới Việt Nam để trao đổi với Bộ Tư pháp Việt Nam về chế định thừa phát lại. Sự hợp tác này đã có kết quả. Nghề thừa phát lại tại Việt Nam đã phát triển tích cực cả về trình độ đào tạo và đạo đức nghề nghiệp.

Cập nhật ngày 07/06/2017


https://vn.ambafrance.org/To-chuc-va-hoat-dong-nghe-thua-phat-lai-chia-se-kinh-nghiem-cua-Phap-va-thuc

Leave a Reply