Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Sài Gòn Thông Báo Đóng Cửa Nghỉ Lễ Quốc Khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn


14/07/2017: Thông báo nghỉ lễ

Nhân dịp Quốc khánh, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa thứ 6, ngày 14/07/2017.https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/14-07-2017-Thong-bao-nghi-le

Leave a Reply