Month: September 2017

Press Releases

U.S. Ambassador Osius’ Remarks at the VietPride Opening Ceremony in Saigon

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ambassador Osius’ Remarks at the VietPride HCMC Opening Ceremony Sunday, September 24, 2017 Hello, everyone! It is wonderful to see so many people here today to celebrate Viet Pride in Ho Chi Minh City! Thank you to the […]

Read More
Thông Báo

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn sẽ hạn chế cung cấp một số dịch vụ trong vài tuần trước sự kiện “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Thông báo Quan trọng Phòng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế cung cấp một số dịch vụ trong vài tuần trước sự kiện “Tuần lễ cấp cao […]

Read More
Press Releases

B1/B2 and K1 visa appointments will be offered only for emergency cases between October 23 and November 15

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Important Notice The Ho Chi Minh City Consular Section will provide limited visa services for several weeks prior to APEC Leaders’ Week in Da Nang. B1/B2 and K1 visa appointments will be offered only for emergency cases between […]

Read More
Announcements

Sixth Anniversary of The American Center in Saigon City

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/rhinos-rights-to-growing-noes-to-poaching-tickets-37833957385 WHAT: 6th anniversary of The American Center in Ho Chi Minh City WHEN: Thursday, September 28, 2017 at 2 PM WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More
Events

Rhinos: Rights to growing, Noes to poaching

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/rhinos-rights-to-growing-noes-to-poaching-tickets-37833957385 WHAT: Rhinos: Rights to growing, Noes to poaching WHEN: Thursday, September 21, 2017 from 1:30 PM to 4 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More
Thông Báo

Hội Thảo Du Học Nhật Bản 2017 Ngày 30 Tháng 9 tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng của Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN > TRANG CHỦ HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN Năm 2017 Hội thảo du học Nhật Bản “Study in Japan Fair” là Hội thảo do JASSO […]

Read More
Thông Báo

Không Còn Thị Thực Định Cư Nào Trong Hầu Hết Các Diện Bảo Lãnh Gia Đình (F1, F2, F3 và F4) và Bảo Lãnh Diện Lao Động

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Đạt giới hạn hàng năm thị thực định cư diện gia đình/lao động Hàng năm, số lượng thị thực định cư cho bảo lãnh diện gia đình (F1, F2, F3 và F4) và bảo lãnh diện lao động […]

Read More
Events

EducationUSA Fair in Saigon City

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://creator.zohopublic.com/achcmc1/educationusa-community-college-fair-2017/form-perma/EducationUSA_Community_College_Fair_2017/KpBjnZ5KQXvDgew5kh94s4euqeTRAjahP2tbg1ZAQOCvSFMDM0TUYqa8uWR3Q2PTq5PvSjje1SuCzxYEsXGRfJYCFXNVnPbK0Dyh WHAT: EducationUSA Fair – Ho Chi Minh City WHEN: Tuesday, October 3,2017 from 2 PM to 6 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, […]

Read More
Events

The Story of a Transgender Vietnamese

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/film-screening-transamerica-tickets-37678489376 WHAT: The Story of a Transgender Vietnamese WHEN: Thursday, September 21, 2017 from 5 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, […]

Read More
Events

Film screening: Transamerica

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/film-screening-transamerica-tickets-37678489376 WHAT: Film screening: Transamerica WHEN: Wednesday, September 20, 2017 from 5 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho […]

Read More