Personal Cybersecurity


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Register
https://www.eventbrite.com/e/personal-cybersecurity-tickets-38225142430


WHAT: Personal Cybersecurity

WHEN: Wednesday, October 4, 2017 from 5 PM to 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Speaker: U.S. Consulate Officers Kenneth Tarpley and Samuel Axelrod

Viên chức của Lãnh sự quán Hoa Kỳ Kenneth Tarpley và Samuel Axelrod sẽ giới thiệu cho bạn về sự an toàn cá nhân, các loại hình tội phạm khác nhau và cách bảo vệ sự riêng tư và thông tin của bạn. Hãy đến cùng bạn bè và đặt nhiều câu hỏi hay nhé!

In this session, U.S. Consulate Officers Kenneth Tarpley and Samuel Axelrod will brief you on Personal Cybersecurity, different types of Cybercrimes, and how to protect your privacy and information. Bring your friends and questions!


https://www.facebook.com/events/530173427325255/