Video Clip Chuơng Trình Facebook Live Tìm Hiểu Thêm Về Thị Thực Du Học và Các Thông Tin tại Triển Lãm Cao Đẳng Cộng Đồng Hoa Kỳ


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Tham gia chuơng trình với chúng tôi tại Trung tâm Hoa Kỳ hoặc trên Facebook Live vào lúc 5:30pm để tìm hiểu thêm về thị thực du học và làm thế nào để tận dụng tối đa các thông tin tại Triển lãm Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ.

Join us tonight at the American Center or on Facebook Live at 5:30pm to learn about student visas and how to make the most of the EducationUSA Community College Fair Series.


https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate/videos/1478778632201620/