Senator Fulbright and His Work on U.S. Student Exchange Programs


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Register
https://www.eventbrite.com/e/afs-screening-discussion-dream-girl-tickets-38927199301


WHAT: Senator Fulbright and His Work on U.S. Student Exchange Programs

WHEN: Wednesday, October 25, 2017 from 2 PM to 4 PM UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Time: 2:00 PM – 4:00 PM

Instructors: Dr. Randall Woods, Dean of the Fulbright College, the University of Arkansas’ liberal arts and humanities program; Fulbright 50th Anniversary Chair at the University of Bonn

Tiến sĩ Randall Woods đã viết bảy cuốn sách, đáng chú ý nhất là Tiểu sử Fulbright (Cambridge, 1995). Sách được đề cử tại Pulitzer Prize và National Book Award và đã giành giải thưởng Ferrell and Ledbetter. Bài nói chuyện của ông sẽ tập trung vào triết lý của Fulbright về giáo dục quốc tế, và chương trình trao đổi Fulbright, nơi ông làm việc với tư cách là một Học giả và một nhà bình luận.

Dr. Randall Woods has written seven books, most notably, Fulbright: A Biography (Cambridge, 1995), which was nominated for both the Pulitzer Prize and the National Book Award and won the Ferrell and Ledbetter Prizes. His talk will focus on Senator Fulbright, the Fulbright philosophy of international education, and the Fulbright Exchange Programs, of which he has worked as a Scholar and a reviewer.


https://www.facebook.com/events/774534489420637/