Trung tâm Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn đóng cửa vào thứ Hai Ngày 30 Tháng 10 Năm 2017 đến hết ngày Thứ Hai, 13/11/2017


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


THÔNG BÁO: Trung tâm Hoa Kỳ sẽ đóng cửa từ Thứ Hai, 30/10/2017 đến hết ngày Thứ Hai, 13/11/2017. Các bạn có hạn trả sách trong thời gian trên vui lòng đến trả vào ngày Thứ Ba, 14/11/2017 khi thư viện hoạt động trở lại.


NOTICE: The American Center will be closed from Monday, October 30 to Monday, November 13. Checked-out library books or DVDs that are due during that time can be returned on Tuesday, November 14. Thank you.