Trung tâm Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Đóng Cửa Thư Viện trong vài Tuần


Trung tâm Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn đóng cửa vào thứ Hai Ngày 30 Tháng 10 Năm 2017 đến hết ngày Thứ Hai, 13/11/2017

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


THÔNG BÁO: Sẽ có một Trung tâm Hoa Kỳ rộng rãi hơn! Chúng tôi sẽ đóng cửa thư viện trong vài tuần để mở rộng không gian học tập, đọc sách cho các bạn. Từ ngày 17 tháng 11, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng cung cấp sách muợn cho bạn đọc. Vui lòng trả sách/ đĩa CDs truớc ngày 1 tháng 12. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!


NOTICE: The American Center is expanding! We’ll be closing the library and lounge for a few weeks to give you more room to study and make space for a great new collection of books. As of November 17, we will not be checking out new library materials. Please plan to return all checked out library materials by December 1