Thông Tin Nghỉ Lễ Năm Mới 2018 của Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn

Nhân dịp Năm mới, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2018.


Thông tin nghỉ lễhttps://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Thong-tin-nghi-le