Ghi Danh Lấy Hẹn với Phòng “Hành Chính Pháp” Qua Mạng


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn

Đăng ký hẹn với phòng “hành chính Pháp” qua mạng

Để cải thiện tốt hơn chất lương dịch vụ hành chính Pháp, tránh phải chờ đợi, Tổng lãnh sự quán Pháp đưa vào thực hiện kể từ ngày 2/1/2018 hệ thống đăng ký hẹn qua mạng internet.

LƯU Ý: 1 cuộc hẹn = 1 thủ tục

Ví dụ: 1 hẹn = 1 yêu cầu làm hộ chiếu

1 hẹn = 1 yêu cầu làm chứng minh thư

1 hẹn = 1 yêu cầu chứng thực hay xác nhận giấy tờ

Quý vị có thể đăng ký hẹn bằng cách nhấn vào các đường link sau:

– Làm hộ chiếu và chứng minh thư Pháp:
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=124&suid=1

– Các thủ tục hành chính khác (sao y, chứng thực giấy tờ…)
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=124&suid=2

– Xin cấp học bổng:
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=124&suid=2
https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Đang-ky-hen-voi-phong-hanh-chinh-Phap-qua-mang