Humphrey Scholarship Info Session


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài GònWHAT: Humphrey Scholarship Info Session

WHEN: Wednesday, March 21, 2017 from 4 PM to 5 PM UTC+07

WHERE: Book Fair HCMC 2018, Booth B1 #158-160; 190-192 Le Van Tam Park, Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Speaker: Nguyen Huu Luan, Cultural Affairs Assistant

Các bạn đang tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân và nghề nghiệp? Đừng bỏ qua chương trình học bổng Humphrey. Hãy đến nghe giới thiệu và đặt câu hỏi về chương trình này. Người trình bày: Anh Nguyễn Hữu Luận, Trợ lý Văn hóa TLSQ Hoa Kỳ.

Are you looking for a once-in-a-lifetime opportunity to boost your career? Come learn about the Hubert H. Humphrey Fellowship Program scholarship. Don’t miss this chance to learn about a fantastic program!


https://www.facebook.com/events/195331287734236/