Assertive Written and Verbal Communications


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Register
https://www.eventbrite.com/e/english-club-international-education-week-entrepreneurship-week-tickets-39037376845


WHAT: Assertive Written and Verbal Communications

WHEN: Thursday, March 29, 2018 from 2:30 PM to 4 PM UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Do you sometimes struggle being direct and efficient in your speaking and writing? Do you think that cultural differences lead to linguistic challenges? Professor Jill Bruellman will give tips and strategies on how to be assertive and direct when communicating with Americans, ensuring successful written and spoken interactions. Register at https://goo.gl/aBwNuh

Speaker: Professor Jill Bruellman, College of Lake County

Bạn có thấy việc giao tiếp thẳng thắn và hiệu quả đôi khi có thể là điều khó khăn? Bạn có cho rằng những khác biệt văn hoá dẫn đến những thách thức về ngôn ngữ? Giáo sư Jill Bruellman sẽ hướng dẫn cách giao tiếp thẳng thắn và hiệu quả với người Mỹ trong văn viết và văn nói. Đăng ký tại: https://goo.gl/aBwNuh

Người trình bày: Giáo sư Jill Bruellman, College of Lake County

REGISTER
https://www.eventbrite.com/e/assertive-written-and-verbal-communications-tickets-43686271815


https://www.facebook.com/events/159978058044151/