Lưu ý Quan trọng về Dịch vụ Thị thực Không Định cư tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ Thành phố Sài Gòn Ngày 25 Tháng 5 Năm 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy and Consulate in Vietnam


Lưu ý Quan trọng về Dịch vụ Thị thực Không Định cư tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5

Bộ phận Thị thực Không Định cư tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa vào buổi chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 5. Bộ phận Thị thực Không Định cư sẽ trở lại làm việc bình thường vào thứ Ba, ngày 29 tháng 5. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này.
Important Notice Regarding Nonimmigrant Visa Services at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City on May 25

The Nonimmigrant Visa Unit at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City will not be open to the public on the afternoon of Friday, May 25, 2018. The NIV Unit will resume normal business hours on Tuesday, May 29. We apologize for any inconvenience.Contractors’ Corner