Ghi Danh Khóa Học “Làm Máy Tái Chế Nâng Cấp Rác Thải Nhựa”


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Bạn đang là học sinh cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh? Bạn muốn tìm hiểu về vấn nạn rác thải nhựa, kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách làm máy để tái chế nâng cấp rác thải nhựa? Hãy đăng kí khóa học “Làm máy Tái chế nâng cấp rác thải nhựa” được tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Học sinh cấp 3 đăng kí tại
http://bit.ly/machinestoupcycle
trước ngày 21/09/2018.

Tình nguyện viên đăng kí tại:
http://bit.ly/machinestoupcycle_volunteer
trước ngày 21/09/2018


Are you a high school student in Ho Chi Minh City? Do you want to learn about plastic waste, basic knowledge and skills to build a machine that upclycles plastic waste? Let’s register for the course “Building Machines to Upclycle Plastic Waste” funded by the U.S. Consulate General.

High school students register at
http://bit.ly/machinestoupcycle
before September 21.

Volunteers register at
http://bit.ly/machinestoupcycle_volunteer
before September 21.


https://www.facebook.com/events/229823711221126/