Month: October 2018

Events

Let’s Vote 2018: Last Call for Ballots!

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: Let’s Vote 2018: Last Call for Ballots! WHEN: Monday, October 29, 2018 from 6 PM to 9 PM UTC+07 Vietnam Time WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More
Events

Halloween Film Screening: Coco

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/halloween-film-screening-coco-tickets-51639568339?fbclid=IwAR1C9hNRwasKBQGKF-7tbZLE606ysiU_AI_dDg-Aepgdie7NtdO2j8zr_co WHAT: EHalloween Film Screening: Coco WHEN: Friday, October 26, 2018 from 2 PM to 4 PM UTC+07 Vietnam Time WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More
Events

Exploring America Series: Let’s Talk Montana

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/exploring-america-series-lets-talk-montana-tickets-51639371751?fbclid=IwAR2TYd4qpTGInyzc1MCXYfRObxnpA7RmmRMjhRaANdXjF1Z5qstMZZbEb8E WHAT: Exploring America Series: Let’s Talk Montana WHEN: Thursday, October 25, 2018 at 2 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More
Thông Báo

Để có thể tiếp đón sinh viên Việt Nam một cách tốt hơn, Campus France mở cửa văn phòng mới hiện đại hơn tại Thành phố Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn Ngày hội « Bienvenue en France ! » 2018 – cùng bạn xây dựng tương lai ! Để có thể tiếp đón sinh viên Việt Nam một cách tốt hơn, Campus France mở cửa văn phòng mới hiện đại hơn […]

Read More
Events

How To Deal With Fake News

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/how-to-deal-with-fake-news-tickets-51190842187 WHAT: How To Deal With Fake News WHEN: Tuesday, October 23, 2018 at 5 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More
Events

MBA and Other Designated Graduate Programs in Management Fields

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/us-elections-series-women-in-us-supreme-court-tickets-51284182370 WHAT: MBA and Other Designated Graduate Programs in Management Fields WHEN: Tuesday, October 23, 2018 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond […]

Read More
Thông Báo

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Thông Báo chương trình tài trợ cho các đề án nhỏ trong năm tài chính 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Thông Báo chương trình tài trợ cho các đề án nhỏ trong năm tài chính 2019 Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố HCMC trân […]

Read More
Press Releases

Interdye Asia to be held in Saigon City in November 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của Shanghai International Exhibition Co., Ltd. in prnewswire.com Interdye Asia to be held in Ho Chi Minh City in November HANGHAI, Oct. 10, 2018 /PRNewswire/ — The Eighth Asia International Dye Industry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition (“Interdye Asia”), hosted by the China Dyestuff Industry Association, the China Dyeing […]

Read More
Events

Youth Scholarships Talk Show (Program will be in Vietnamese)

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/youth-scholarships-talk-show-program-will-be-conducted-in-vietnamese-tickets-51321213130 WHAT: Youth Scholarships Talk Show (Program will be in Vietnamese) WHEN: Thursday, October 18, 2018 at 2 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond […]

Read More
Events

Women in U.S. Supreme Court

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/us-elections-series-women-in-us-supreme-court-tickets-51284182370 WHAT: Women in U.S. Supreme Court WHEN: Tuesday, October 16, 2018 at 5:30 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, […]

Read More