Thông báo chương trình tài trợ dành cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản tham gia Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Sài Gòn


Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trân trọng thông báo chương trình tài trợ cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản Bản tham gia vào Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á (http://www.asian-studies.org/Conferences/AAS-Annual-Conference/Conference-Menu/Home-Cover) sẽ được tổ chức tại Denver, Mỹ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019.

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tài trợ và nộp hồ sơ đăng ký cho chúng tôi.

Tham khảo thông tin và hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây.

Application Form vui lòng down tại đây.

[Download Application form / WORD File](right click and choose “save link as”)
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/09/Travel-Support_Application-Form.docx

Hạn chót nộp hồ sơ chuyển thành: Ngày 28 tháng 10 năm 2018Thông báo chương trình tài trợ dành cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản tham gia Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á