Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Thông Báo chương trình tài trợ cho các đề án nhỏ trong năm tài chính 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Thông Báo chương trình tài trợ cho các đề án nhỏ trong năm tài chính 2019


Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố HCMC trân trọng thông báo chương trình tài trợ cho các đề án nhỏ trong năm tài chính 2019. Chúng tôi bắt đầu nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận với các mức tài trợ từ 1.000 – 30.000 USD. Hạn chót nộp đơn là ngày 01/01/2019, 01/03/2019 và 01/06/2019. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây: https://vn.usembassy.gov/…/ho-chi-m…/public-diplomacy-grant/


Announcing the 2019 Public Affairs Small Grants Competition! The U.S. Consulate is now accepting proposals for small grants from non-profit entities for programs ranging from 1,000-30,000 USD. Application deadlines are Jan 1; March 1; and June 1. More details here: https://vn.usembassy.gov/…/ho-chi-m…/public-diplomacy-grant/


https://vn.usembassy.gov/embassy-consulate/ho-chi-minh-city/public-diplomacy-grant/