How To Deal With Fake News


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


REGISTER/GHI DANH:
https://www.eventbrite.com/e/how-to-deal-with-fake-news-tickets-51190842187


WHAT: How To Deal With Fake News

WHEN: Tuesday, October 23, 2018 at 5 PM – 7 PM UTC+07

WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000

Speaker: IIP Speaker Maggie Farley

Tin tức giả là gì? Ai tạo ra chúng? Ai lan truyền chúng? Làm thế nào chúng ta biết tin nào thật và tin nào không? Maggie Farley là một chuyên gia về thẩm định thông tin trên báo chí. Bà sẽ đến Trung tâm Hoa Kỳ để chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên về việc “Làm thế nào để phát hiện và bỏ qua những tin tức giả mạo.” Hãy đến và tìm hiểu làm thế nào để trở thành một người sử dụng tin tức và thông tin có trách nhiệm.

What is fake news? Who creates it? Who spreads it? How can we tell what is real and what isn’t? Maggie Farley is an expert on media literacy and countering disinformation. She will share her experience and advice on “How to detect and deflect fake news” at the American Center. Come and learn how to be a responsible consumer of news and information


https://www.facebook.com/events/2163671017208279/