Month: November 2018

Events

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali tại Trung tâm Hoa Kỳ

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali tại Trung tâm Hoa Kỳ WHAT: Cùng Chúng Tôi Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali! WHEN: Monday, December […]

Read More
Events

Women in STEM: Female in Globe international STEM education

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/women-in-stem-series-1-female-in-globe-international-stem-education-tickets-52338941182?fbclid=IwAR2bZ7yiL4811fOT50d8oKS3tQi8KAnoM0RNJycwPIKIEn6blvO95szpk24 WHAT: Women in STEM: Female in Globe international STEM education WHEN: Monday, November 26, 2018 at 5 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond […]

Read More
Events

Tư Vấn Kế Hoạch Tài Chính cho Du Học Hoa Kỳ của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/financing-your-education-in-the-united-states-tickets-52080403890?fbclid=IwAR3U8w-A9GZEMPrsIn_ih0TcYjDMQ2K7U6TclyY_uk6MGZX19l8SkGp7Awc WHAT: Financing Your Education in The United States WHEN: Friday, November 16, 2018, 2:30 PM WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho […]

Read More
Events

Standardized Tests Review and Strategies

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/non-degree-programs-in-the-united-states-tickets-51995112782?fbclid=IwAR26on6CVBFelok5aplpcB1g94ta7mJlSCNfN9OqZecVrApGoIhUsORMCdI WHAT: Standardized Tests Review and Strategies WHEN: Thursday, November 15, 2018 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, […]

Read More
Thông Báo

Tuần lễ Giáo dục Quốc tế 2018 tạiTổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Tuần lễ Giáo dục Quốc tế đang đến gần! Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ sẽ tổ chức hai sự kiện để chào đón tuần lễ này tại Trung tâm Hoa Kỳ. Hãy đến tham dự để […]

Read More
Events

Voting Office Hours for in-person voting assistance and submit your voted absentee ballot on U.S. 2018 Election Day

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: Let’s Vote 2018: Last Call for Ballots! WHEN: Tuesday, November 6, 2018 from 3:30 PM to4 PM UTC+07 Vietnam Time WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, […]

Read More