Month: May 2019

Jobs

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển TÀI XẾ PHÒNG DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển TÀI XẾ PHÒNG DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: […]

Read More
Jobs

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển NHÂN VIÊN THU MUA PHÒNG DỊCH VỤ

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển NHÂN VIÊN THU MUA PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: […]

Read More
Jobs

Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn Thông Báo tuyến dụng 1 Tài xế lái xe toàn thời gian

Thông tin tuyến dụng – Tài xế lái xe toàn thời gian Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng một tài xế lái xe toàn thời gian. Yêu cầu công viêc : Dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng nội vụ và phòng an ninh, nhiệm vụ chính […]

Read More
Events

Conversation hour with American students

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/conversation-hour-with-american-students-tickets-61856078195?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0oDdDMcm8WS9np6-smtsobWrABX7bukiYNsu1Az6_Ff17KV2xRUpBiKL0 WHAT: Conversation hour with American students WHEN: Wednesday, May 22, 2019 at 1:30 PM – 3 PM UTC+07 WHERE: The American Center U.S. Consulate General HCMC 8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District […]

Read More
Events

Nghiên Cứu hay Tìm Hiểu Cách làm việc như người Mỹ

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/how-to-work-like-an-american-tickets-61778071876?fbclid=IwAR2M8HDFeJzlEjsXm87H9cc0EbmTYHcp_cMh-okFxfoYo2fv0iK3WVvR_Ag WHAT: How to Work Like an American WHEN: Thursday, May 23, 2019 from 5 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center U.S. Consulate General HCMC 8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan […]

Read More
Events

Chương Trình “Nâng cao năng lực giảng dạy STEM bằng tiếng Anh cho giáo viên Trung học Phổ thông”

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdBRvJG5Zjyl8FQ7InfLwtEWPvaTYV14ILBe21RSQeWWGMrw/viewform?fbclid=IwAR34gcAq4uHQ83Lj008oq_9cE3cHtEZ2nI6a1KOzuiw7hLYuP_Slaevf-OM WHAT: Excellence in STEM Teaching workshop WHEN: Saturday, June 8, 2019: 10am – 12pm, 1pm – 5pm Sunday, June 9, 2019: 1pm – 5pm WHERE: Room 11B, 11th floor, Building I, The HCM University […]

Read More
Events

Film Screening and Discussion: Moonlight

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/idahot-film-screening-and-discussion-moonlight-tickets-61621206688?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2Z76rmbw9shuOHpBMBuA7uiPmpxo_XM00bthFeOor2-9dcpA_3V-lz34o WHAT: Friday, May 17, 2019 at 2 PM – 4 PM UTC+07 WHEN: Monday, May 13, 2019 at 5:30 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 […]

Read More
Jobs

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển TRỢ LÝ BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển Ợ LÝ BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố […]

Read More
Events

“Kỹ năng mềm” bạn cần phải có để đạt được thành công trong học tập và trong công việc: Keep calm and Use Your Soft Skills

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/making-it-in-college-and-beyond-keep-calm-and-use-your-soft-skills-tickets-61414985876?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR3K9-i1khRPqr6-TUy4Jhr2nVeKq_eDGamBuLXGTir2LC3C3jUf_avWyNw WHAT: Keep Calm and Use Your Soft Skills WHEN: Tuesday, May 14, 2019 at 3 PM – 4:30 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 […]

Read More
Events

Khoá học MOOC: Lập trình Python

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/mooc-camp-lap-trinh-python-8-buoi-rsvp-tickets-60506328056?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0_AermfVr6FwT6n8KUTMKnjeb_m-MCisFs4IHHgl1MoFFJH4n3myc0Lvg WHAT: Khoá học MOOC: Lập trình Python WHEN: Tuesday, May 14, 2019 at 3 PM – 4:30 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le […]

Read More